ລາຄາສິນຄ້າ Genotropin Goquick 36 IU, ເວລາຂົນສົ່ງສາກົນຂອງການຈັດສົ່ງຈາກປະເທດໄທໃນບາດໄທ

ລາຄາສິນຄ້າ Genotropin Goquick 36 IU, ເວລາຂົນສົ່ງສາກົນຂອງການຈັດສົ່ງຈາກປະເທດໄທໃນບາດໄທ